×
اخبار| EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


  • هرمزگان - بندرعباس- بلوار شهید چمران-جنب منازل سازمانی استانداری- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان هرمزگان- طبقه اول - مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
  • تلفن:07633333289- داخلی 1238
  • کد پستی:7916613885

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved