قدرداني و تشكر از كارمند وظيفه شناس سركار خانم سالار حسيني
قدرداني و تشكر از كارمند وظيفه شناس سركار خانم سالار حسيني در تاريخ 1395/02/27 انجام شد.
 ١٤:٢٠ - دوشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم صدور تخصيص اعتبارات بيمه روستايي برخي از واحدها
عدم صدور تخصيص اعتبارات بيمه روستايي برخي از واحدها
 ١١:٢٢ - سه شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تكميل فرمهاي پايش عملكرد بخشهاي بهداشتي و درماني
تكميل فرمهاي پايش عملكرد بخشهاي بهداشتي و درماني
تكميل فرمهاي پپپايش عملكرد بخشهاي بهداشتي و درماني سال 1394
 ١٤:٠١ - شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
فرم خود اظهاري هزينه هاي تملك دارايي در سال 1394
فرم خود اظهاري هزينه هاي تملك دارايي در سال 1394
فرم خود اظهاري هزينه هاي تملك دارايي در سال 1394
 ١٣:٠٣ - دوشنبه ١٦ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
اعتبارات تملك دارايي ( بهبود استاندارد فضا و تجهيزات )
اعتبارات تملك دارايي ( بهبود استاندارد فضا و تجهيزات )
اعتبارات تملك دارايي ( بهبود استاندارد فضا و تجهيزات )
 ١٣:١٩ - دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
تخصيص دارو و لوازم مصرفي پزشكي كليه شبكه هاي بهداشت و درمان صادر شد.
تخصيص دارو و لوازم مصرفي پزشكي كليه شبكه هاي بهداشت و درمان
تخصيص دارو و لوازم مصرفي پزشكي كليه شبكه هاي بهداشت و درمان صادر شد.
 ١٢:٤٧ - دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>