عدم صدور تخصيص اعتبارات بيمه روستايي برخي از واحدها
 

واحدهايي كه فايل پايش عملكرد ( منابع و مصارف ) را ارسال نكرده اند، تخصيص اعتبارات بيمه روستايي صادر نخواهد شد.

1- شبكه بهداشت و درمان جاسك

2- شبكه بهداشت و درمان بندرخمير

3- شبكه بهداشت و درمان رودان

4- شبكه بهداشت و درمان هرمز

تاریخ درج خبر : سه شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٥  |  کد خبر : ٤٥٢٦ | تعداد نمایش خبر : 162
 

 


خروج