تكميل فرمهاي پايش عملكرد بخشهاي بهداشتي و درماني
تكميل فرمهاي پايش عملكرد بخشهاي بهداشتي و درماني
 

عاملين محترم مالي كليه واحدهاي تابعه ( شبكه هاي بهداشت و درمان و بيمارستانها )

 به اطلاع ميرساند كه جهت تكميل فرمهاي پايش عملكرد شبكه هاي بهداشت و درمان و بيمارستانها تا تاريخ 1395/02/13 اقدام و به مديريت بودجه دانشگاه ارسال نماييد. 

لينك دانلود پايش عملكرد شبكه هاي بهداشت و درمان

لينك دانلود پايش عملكرد بيمارستانها

 

تاریخ درج خبر : شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٥  |  کد خبر : ٤٤٨٧ | تعداد نمایش خبر : 176
 

 


خروج