اعتبارات تملك دارايي ( بهبود استاندارد فضا و تجهيزات )
اعتبارات تملك دارايي ( بهبود استاندارد فضا و تجهيزات )
 

عاملين مالي شبكه هاي بهداشت و درمان جهت اعتبارات تملك دارايي ( بهبود استاندارد فضا و تجهيزات ) بايستي برابر با روش قبلي، تاييديه ناظر فني مستقر در معاونت بهداشتي به اين مديريت تحويل و تخصيص اعتبار مربوطه را دريافت نمايند.

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤  |  کد خبر : ٣٥٠٠ | تعداد نمایش خبر : 272
 

 


خروج