تخصيص دارو و لوازم مصرفي پزشكي كليه شبكه هاي بهداشت و درمان صادر شد.
تخصيص دارو و لوازم مصرفي پزشكي كليه شبكه هاي بهداشت و درمان
 

تخصيص دارو  و لوازم مصرفي پزشكي كليه شبكه هاي بهداشت و درمان تا پايان مهر ماه سال جاري صادر شده است، لذا عاملين مالي پيگيري لازم نمايند.

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤  |  کد خبر : ٣٤٩٨ | تعداد نمایش خبر : 200
 

 


خروج