اولين پايش عملكرد بيمارستان بستك از نظر دبيرخانه مديريت منابع و مصارف
 

اولين پايش عملكرد بيمارستان بستك در تاريخ 95/5/6  توسط تيم پايش عملكرد دبيرخانه مديريت منابع و مصارف دانشگاه ( آقاي زائري ، آقاي زحمتكش ، آقاي حسام ، خانم تركا ، خانم حيراني پور )در محل بيمارستان بستك انجام شد. نقاط قوت و ضعف شناسايي و پيشنهادات اصلاحي جهت بهبود روند اصلاح فرآيندهاي جذب درآْمد اختصاصي ارائه شد.

به زودي پايش عملكرد بيمارستان پارسيان انجام خواهد شد.

تاریخ درج خبر : دوشنبه ١١ مرداد ١٣٩٥  |  کد خبر : ٥٢٨٢ | تعداد نمایش خبر : 181
 

 


خروج