برگزاري جلسه توجيهي - آموزشي ( سرپرستار - منشي ) بخشهاي بستري و پاراكلينيك بيمارستان شهيد محمدي
 

در راستاي اصلاح فرآيندها و جذب در آمدهاي اختصاصي، اولين جلسه توجيهي -  آموزشي ( سرپرستار - منشي ) بخشهاي بستري و پاراكلينيك بيمارستان شهيد محمدي با حضور كارشناسان بيمه سلامت ، مدير ، عامل مالي ، مترون و ... در تاريخ 1395/04/21 در سالن رازي واقع در بيمارستان شهيد محمدي توسط كارشناسان دبيرخانه مديريت منابع و مصارف دانشگاه برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر : سه شنبه ٢٢ تير ١٣٩٥  |  کد خبر : ٥١٦٧ | تعداد نمایش خبر : 186
 

 


خروج