اجراي فاز عملياتي مهندسي مجدد فرآيندهاي ( پذيرش تا ترخيص ) در بيمارستان شهيد رستماني پارسيان
 

در راستاي افزايش جذب درآمد اختصاصي، فاز عملياتي مهندسي مجدد فرآيندهاي  (پذيرش تا ترخيص ) با حضور مدير بودجه دانشگاه، نماينده بيمه سلامت ، نماينده معاونت درمان ، كارشناس مسؤل  HIS  دانشگاه و تيم مديريتي و اجرايي بيمارستان بستك و پارسيان در تاريخ 1395/03/01 به صورت پايلوت در بيمارستان شهيد رستماني پارسيان به اجرا در آمد.

 

 

 

 

 

 

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٣ خرداد ١٣٩٥  |  کد خبر : ٤٧٧٠ | تعداد نمایش خبر : 228
 

 


خروج