برگزاري جلسه توجيهي مديران عملياتي بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس
 

دبيرخانه مديريت منابع و مصارف دانشگاه در راستاي اجرايي شدن مصوبات كميته تخصصي HIS - بيمه - در آمد جلسه توجيهي با حضور مديران عملياتي بيمارستان در تاريخ 1395/02/09 در سالن ابن سينا واقع در بيمارستان شهيد محمدي برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر : شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٥  |  کد خبر : ٤٤٨٦ | تعداد نمایش خبر : 172
 

 


خروج