• اولین جلسه کارگروه مدیریت منابع و مصارف
  اولین جلسه کارگروه مدیریت منابع و مصارف در تاریخ 1395/10/07 برگزار گردید.

 • اولين پايش عملكرد بيمارستان بستك از نظر دبيرخانه مديريت منابع و مصارف
  اولين پايش عملكرد بيمارستان بستك در تاريخ 95/5/6 برگزار گرديد.

 • برگزاري جلسه توجيهي - آموزشي ( سرپرستار - منشي ) بخشهاي بستري و پاراكلينيك بيمارستان شهيد محمدي
  جلسه توجيهي - آموزشي ( سرپرستار - منشي ) بخشهاي بستري و پاراكلينيك بيمارستان شهيد محمدي توسط كارشناسان دبيرخانه مديريت منابع و مصارف دانشگاه برگزار گرديد.

 • اجراي فاز عملياتي مهندسي مجدد فرآيندهاي ( پذيرش تا ترخيص ) در بيمارستان شهيد رستماني پارسيان
  اجراي فاز عملياتي مهندسي مجدد فرآيندهاي ( پذيرش تا ترخيص ) در بيمارستان شهيد رستماني پارسيان به اجرا در آمد.

 • امضاي تفاهم نامه كميته ( HIS ، بيمه ، در آمد )
  جلسه نهايي كميته ( HIS، بيمه ، در آمد ) برگزار و تفاهم نامه هاي مربوطه به امضا رسيد.

 • قدرداني و تشكر از كارمند وظيفه شناس سركار خانم سالار حسيني
  قدرداني و تشكر از كارمند وظيفه شناس سركار خانم سالار حسيني در تاريخ 1395/02/27 انجام شد.

 • برگزاري سومين جلسه آموزشي كميته تخصصي HIS ، بيمه، در آمد
  سومين جلسه آموزشي كميته تخصصي HIS ، بيمه، در آمد در محل بيمه سلامت برگزار شد.

 • برگزاري دومين همايش ملي برنامه طرح تحول نظام سلامت
  دومين همايش ملي برنامه طرح تحول نظام سلامت در سالن ابن سينا بيمارستان شهيد محمدي هرمزگان برگزار گرديد.

 • برگزاري جلسه توجيهي پزشكان بيمارستان شهيد محمدي
  جلسه توجيهي در خصوص مصوبات كميته HIS - بيمه - درآمد با حضور پزشكان بيمارستان شهيد محمدي در سالن ابن سينا برگزار شد.

 • برگزاري جلسه توجيهي مديران عملياتي بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس
  جلسه توجيهي مديران عملياتي بيمارستان شهيد محمدي در سالن ابن سينا برگزار شد.

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات کاربران

بندرعباس-بلوار شهید چمران-جنب استانداری  تلفن: 5-07633333280