• سامانه پایش عملکرد مدیریت منابع و مصارف دانشگاه به زودی ایجاد میشود.
    سامانه پایش عملکرد مدیریت منابع و مصارف دانشگاه به زودی ایجاد میشود.

  • برگزاری جلسات بررسی عملکرد هزینه و انطباق با بودجه ابلاغی سال 1396 شبکه های بهداشت و درمان
    جلسات بررسی عملکرد هزینه و انطباق با بودجه ابلاغی سال 1396 شبکه های بهداشت و درمان،با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون توسعه، معاون بهداشتی ، مدیران مالی و بودجه و همچنین مدیران شبکه ها وعاملین مدیر مالی آنها برگزار شد.

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات کاربران

بندرعباس-بلوار شهید چمران-جنب استانداری  تلفن: 5-07633333280